Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewody doktorskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Anna Paluch

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Granice swobody rozrządzania majątkiem na wypadek śmierci w prawie polskim”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Streszczenie rozprawy:

Streszczenie w j. polskim

Streszczenie w j. angielskim

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Dr hab. Wojciech Klyta, prof. UŚ

Dr hab. Magdalena Olczyk, prof. ALK

Harmonogram:

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 29.02.2016

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 01.03.2021

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 22.03.2021

Nadanie stopnia naukowego doktora: 19.04.2021