Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania habilitacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ożegalska-Trybalska Justyna

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Popiołek
 • Sekretarz komisji: dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
 • Recenzent: prof. dr hab. Ewa Nowińska
 • Recenzent: prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Recenzent: prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
 • Członek: prof. dr hab. Stanisław Biernat
 • Członek: dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN

Harmonogram

 • Wszczęcie postępowania: 18.04.2019 r.
 • Powołanie Komisji habilitacyjnej: 03.12.2019 r.
 • Uchwała Komisji habilitacyjnej: 09.04.2020 r.
 • Uchwała Rady Dyscypliny Nauki prawne UJ: 22.06.2020 r.

Uchwała Rady Dyscypliny Nauki prawne w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego