Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania habilitacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Marcin Wujczyk

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński
 • Sekretarz komisji: dr hab. Radosław Flejszar
 • Recenzent: dr hab. Anna Kosut, prof. UMCS
 • Recenzent: prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk
 • Recenzent: dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ
 • Członek: dr hab. Helena Szewczyk
 • Członek: dr hab. Stefan Płażek

Harmonogram:

 • Wszczęcie postępowania: 29.04.2019 r.
 • Powołanie Komisji habilitacyjnej: 05.02.2020 r.
 • Uchwała Komisji habilitacyjnej: 16.10.2020 r.
 • Uchwała Rady Dyscypliny Nauki prawne UJ: 25.01.2021 r.

Uchwała Rady Dyscypliny Nauki prawne w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego