Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania habilitacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mikołaj Małecki

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Lech Gardocki
 • Sekretarz komisji: dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ
 • Recenzent: prof. dr hab. Marek Mozgawa
 • Recenzent: prof. dr hab. Robert Zawłocki
 • Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski
 • Członek: dr hab. Małgorzata Szwejkowska, prof. AE-H
 • Członek: prof. dr hab. Bartosz Brożek

Harmonogram:

 • Wszczęcie postępowania: 29.04.2019 r.
 • Powołanie Komisji habilitacyjnej: 05.02.2020 r.
 • Uchwała Komisji habilitacyjnej: 09.10.2020 r.
 • Uchwała Rady Dyscypliny Nauki prawne UJ: 07.12.2020 r.

Uchwała Rady Dyscypliny Nauki prawne w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego