Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania habilitacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wilk Dariusz

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Ewa Gruza
 • Sekretarz komisji: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ
 • Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Kasprzak
 • Recenzent: prof. dr hab. Emil Pływaczewski
 • Recenzent: dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr
 • Członek: Janina Czapska, prof. UJ
 • Członek: Sławomir Steinborn, prof. UG

Harmonogram

 • Wszczęcie postępowania: 18.04.2019 r.
 • Powołanie Komisji habilitacyjnej: 03.12.2019 r.
 • Uchwała Komisji habilitacyjnej: 09.04.2020 r.
 • Uchwała Rady Dyscypliny Nauki prawne UJ: 22.06.2020 r.

Uchwała o odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dla dr. Dariusza Wilka