Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania habilitacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ciszewski Wojciech

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Zajadło
 • Sekretarz komisji: ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier
 • Recenzent: dr hab. Wojciech Brzozowski
 • Recenzent: dr hab. Przemysław Kaczmarek, prof. UWr
 • Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Stelmach
 • Członek: prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki
 • Członek: prof. dr hab. Maciej Perkowski

Harmonogram

 • Wszczęcie postępowania: 12.04.2019 r.
 • Powołanie Komisji habilitacyjnej: 05.11.2019 r.
 • Uchwała Komisji habilitacyjnej: 23.04.2020 r.
 • Uchwała Rady Dyscypliny Nauki prawne UJ: 22.06.2020 r.

Uchwała Rady Dyscypliny Nauki prawne w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego