Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania habilitacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szymon Tarapata

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Lech Gardocki
 • Sekretarz komisji: dr hab. Wojciech Dadak
 • Recenzent: prof. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk
 • Recenzent: prof. dr hab. Robert Zawłocki
 • Recenzent: dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ
 • Członek komisji: dr hab. Anna Muszyńska, prof. UWr
 • Członek komisji: dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. UJ

Harmonogram

 • Wszczęcie postępowania: 16.04.2019 r.
 • Powołanie komisji habilitacyjnej: 05.11.2019 r.
 • Uchwała komisji habilitacyjnej: 25.06.2020 r.
 • Uchwał Rady Dyscypliny Nauki prawne UJ: 12.10.2020 r.

Uchwała Rady Dyscypliny Nauki prawne w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego