Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewody doktorskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Maciej Durbas

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Orzekanie o właściwości sądu polubownego”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Streszczenie rozprawy:

Streszczenie w j. polskim

Streszczenie w j. angielskim

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan

Harmonogram:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 29.09.2014
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 11.01.2021
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 25.01.2021
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 15.03.2021