Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewody doktorskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Magdalena Krawczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Model ochrony prawnej procesów biznesowych w prawie własności intelektualnej”

Promotor rozprawy: dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN

Streszczenie rozprawy:

Streszczenie w j. polskim

Streszczenie w j. angielskim

Recenzje rozprawy doktorskiej:

dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN

dr hab. Rafał Sikorski, prof. UAM

Harmonogram:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 27.06.2016
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 31.05.2021
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 21.06.2021
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 05.07.2021