Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OBRONY

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwały Rady Dyscypliny – rok 2024

Uchwała nr 1/I/2024 w sprawie potwierdzenia przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne wszczętego na wniosek dr Przemysława Tacika

Uchwała nr 2/I/2024 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne wszczętego na wniosek dr Kamila Mamaka

Uchwała nr 3/I/2024 w sprawie umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne wszczętego na wniosek dr Ireneusza Kobusa

Uchwała nr 4/I/2024 w sprawie nadania mgr Piotrowi Gałdynowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 5/I/2024 w sprawie nadania mgr Mateuszowi Gonetowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 6/I/2024 w sprawie nadania mgr Łukaszowi Homoncikowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 7/I/2024 w sprawie nadania mgr Zuzannie Jęcek stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 8/I/2024 w sprawie nadania mgr Marcinowi Klonowskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 9/I/2024 w sprawie nadania mgr Gasparowi Kotowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 10/I/2024 w sprawie nadania mgr Marii Skalskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 11/I/2024 w sprawie nadania mgr Dominice Sokołowskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 12/I/2024 w sprawie nadania mgr Karolinie Sondel-Maciejewskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 13/I/2024 w sprawie nadania mgr Mateuszowi Szurmanowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 14/I/2024 w sprawie nadania mgr Idze Regule-Szeląg stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 15/I/2024 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Mateusza Goneta pt. „Prawno-ekonomiczna analiza umowy repo (repurchase agreement)”

Uchwała nr 16/I/2024 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Łukasza Homoncika pt. „Doradztwo inwestycyjne jako usługa maklerska- zagadnienia prawne”

Uchwała nr 17/I/2024 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Dominiki Sokołowskiej pt. „Ius puniendi. Istota, podstawy, granice i cele prawa karania jako metody rozwiązywania konfliktów”

Uchwała nr 18/III/2024
Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 4 marca 2024 roku
w sprawie nadania Ewie Laskowskiej-Litak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 19/III/2024 Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie wyznaczenia w składu Komisji habilitacyjnej dr Przemysława Tacika

Uchwała nr 20/III/2024 Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne wszczętego na wniosek dr Izabeli Skoczeń

Uchwała nr 21/III/2024 Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr Damianowi Doboszowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 22/III/2024 Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie nadania mgr Grzegorzowi Gawrońskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 23/III/2024 Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie: nadania mgr Agnieszce Willenberg stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 24/III/2024 Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 marca 2024 roku w sprawie: nadania mgr Idze Regule-Szeląg stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 25/III/2024 Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania mgr Pawłowi Derleckiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 26/III/2024 Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Pawłowi Derleckiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 27/III/2024
Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 4 marca 2024 roku
w sprawie ustalenia egzaminu z dyscypliny odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej weryfikującego efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, 
powołania komisji egzaminacyjnej i jej przewodniczącego, 
w postępowaniu w sprawie nadania mgr Pawłowi Derleckiemu 
stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 28/III/2024
Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 4 marca 2024 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej i jej przewodniczącego w celu przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego weryfikującego efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego, w postępowaniu w sprawie nadania 
mgr Pawłowi Derleckiemu 
stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 29/III/2024
Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 4 marca 2024 roku
w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania 
mgr Damianowi Doboszowi
stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 30/III/2024
Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 4 marca 2024 roku
w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania
mgr Damianowi Doboszowi 
stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 31/III/2024
Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 4 marca 2024 roku
w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Sofiyi Kernychnej

Uchwała nr 32/III/2024
Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 4 marca 2024 roku
w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz składu Komisji doktorskiej dokonującej czynności w przewodzie doktorskim
 mgr Sofiyi Kernychnej

Uchwała nr 33/III/2024
Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 4 marca 2024 roku
w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej 
w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 
dr Przemysławowi Tacikowi
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Uchwała nr 34/III/2024
Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Agnieszki Willenberg pt. „Sprawiedliwość w postępowaniu podatkowym”